For søkere

Informasjon for søkere til støtte ved Instituttet for sammenlignende kulturforskning

Hvilke forskningsprosjekter støtter vi?

Vi støtter virksomhet innenfor de sammenlignende fagfeltene språkforskning, folkeminneforskning, religionsforskning, etnologi, arkeologi og etnografi.

Vi støtter feltopphold, konferanser og seminarer.

Vi gir også støtte til forskningsopphold ved andre forskningsinstitusjoner, biblioteker og arkiver.

Vi støtter ikke kjøp av vitenskapelig utstyr eller lønnsmidler.

Prosjekter vi støtter må være av klart forskningsmessig karakter.

Instituttet ønsker en kort rapport etter avsluttet prosjektaktivitet.

Hvem kan søke?

Forskningsstipend og forskningsstøtte tildeles først og fremst etablerte forskere. PhD- og postdoc-stipendiater kommer bare unntaksvis i betraktning.

Vi støtter ikke utenlandske forskere som ønsker å utføre forskning utenfor Norge, og heller ikke søknader om å invitere utenlandske innledere til konferanse i Norge.

Ved vurdering av søknadene vurderer vi nøye om søkeren bør kunne påregne støtte fra egen institusjon.

Støttebeløp

Gjennomsnittlig støttebeløp er på 20 000 – 50 000.

Hvordan søke

Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse (2-4 sider) samt et budsjett for prosjektet med nøyaktig angivelse av reiseutgifter og kostgodtgjørelse. Søknader fra studenter må i tillegg inneholde eksamenspapirer, anbefaling fra veileder og CV.  Man kan bare søke støtte for ett år av gangen. Ved flerårige prosjekter må det legges frem en fremdriftsplan. Man er ikke garantert støtte til et flerårig prosjekt selv om søknaden innvilges det første året.

Last ned søknadsskjema HER.

Ferdig utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til denne e-postadressen:

a.b.amundsen@ikos.uio.no

Vi svarer på spørsmål vedrørende søknadsbehandlingen ved henvendelse til samme e-postadresse. Svar på årets søknader gis etter det årlige styremøtet i mars.

Søknadsfrist: 15. januar hvert år.

Fredrik Stangs fond

Fredrik Stang (1867-1841) var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og grunnleggeren av Instituttet for sammenlignende kulturforskning.

Professor Fredrik Stangs fond ble opprettet av Instituttet for sammenlignende kulturforskning i 1938. Den del av avkastningen som tilsvarer fondets prosentmessige andel av fondsmassen disponeres av Instituttets styreleder til formål som ligger innenfor Instituttets oppgaver.

Søknader blir fortløpende behandlet av styrelederen. Normalt ligger støttebeløpene på mellom 5000 og 20 000 NOK.

Støtte til bokutgivelser

I prinsippet støtter instituttet bare bøker som utgis i våre egne serier, primært Serie B: Skrifter, som er på nivå 1 det det norske tellekantsystemet.

Søknader om utgivelse av bøker i instituttets serie har ingen bestemt frist, men det anbefales først å ta kontakt med styrelederen, professor Arne Bugge Amundsen, tlf. 922 44 774 , e-post a.b.amundsen@ikos.uio.no.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av bokprosjektet samt en publiserings- og finansieringsplan.