Instituttet for sammenlignende kulturforskning

Instituttet for sammenlignende kulturforskning ble opprettet i
1922 og er en frittstående forskningsinstitusjon som bidrar
med støtte til forskningsreiser og bokutgivelser, blant annet
gjennom Fredrik Stangs Fond og dampskipsekspeditør Nils
Pedersen og hustru Mathilde Pedersens belønning for
fremragende arbeider innen den sammenlignende kulturforskning.


Instituttet for sammenlignende kulturforskning støtter forskning innenfor de sammenlignende fagfeltene språkforskning, folkeminneforskning, religionsforskning, etnologi, arkeologi og etnografi.