Distributors

Novus Press

Novus Press is the Institute’s main distributor.

Postboks 104 Oppsal
NO-0619 Oslo
Norway
tel. (47) 22 71 74 50
e-post novus@novus.no URL http://www.novus.no


Some titles are available from other publishers

Amnye Machen Institute
Tibetan Centre for Advanced Studies
McLeod Ganj 176219
Dharamshal
India
B:152 Forty-five Years of Tibetan Studies. An Anthology of Articles by Per Kværne

Aschehoug forlag
Postboks 363 Sentrum, N-0102 Oslo, +47 22400400, epost@aschehoug.no
er distributør av:
B:140 Esborg, Line et al.: Or gamalt

Davvi Girji
Postboks 13/Mellomveien 36, N-9730 Karasjok,
+47 784 69 500, davvi@davvi.no
er distributør av:
B:17 Nielsen, K.: Lappisk (samisk) ordbok

Fagbokforlaget
Kanalveien 51, N-5068 Bergen, +47 55 38 88 00
E-post:post@fagbokforlaget.no
er distributør av:
B:146 Lødøen, T./ Mandt, G.: Vingen

Flora historielag
Keilevegen 30
6906 Florø
B:177 Stige/Hauglid: Kinnakyrkja – lengst vest i havet

Frekk forlag
Holbergs Plass 4, N-0166 Oslo,+47 9478 9391,
nicolai@)frekkforlag.no
er distributør av:
B:160 Oftestad, E.A.: Vi lager barn

Gran kirkelige fellesråd
Rådhuset
2770 Jaren
B:173 Stige/Hauglid: Gamle Tingelstad – liten kirke med stort innhold

Kolofon forlag
Prinsensgate 1 C, N-0152 Oslo, +47 22825100,
post@kolofon.no
er distributør av:
B:156 Oftestad, B.T.: Den katolske kirke og liberalt demokrati

Museumsforlaget
Kjøpmannsgata 23
7013 Trondheim
B:188 Gaupseth: Fragmenter til en ny polarhistorie

Orchid Press
P. O. Box 19, Yuttitham Post Office, Bangkok 10907, Thailand
+66 2 930 0149, wop@inet.co.th
er distributør av:
B:91 Hoëm, I.: A Way With Words
B:93 Miller, R.A.: Languages and History
B:94 Sahni, K.: Crucifying the Orient
B:99 Jaer, Ø.: Capital and Karma

Nordmøre Museum
Reitvegen 59
6630 Tingvoll
B:180 Stige: Kulisteinen – grensemerke i tid og rom

Orkana forlag
J.M. Johansens vei 16. N-8340 Stamsund/
Industrigaten 46 A, N-0357 Oslo, post@orkana.no
er distributør av:
B:167 Ruud, C./Weeen, G.: «En Trængslernes Historie»
B:189 Jørgensen: Gull av gråstein

Peeters Publishers
Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven – Belgium
tel. +32-(0)16/23 51 70, fax +32-(0)16/22 85 00
e-mail PEETERS@peeters-leuven.be
internet http://www.peeters-leuven.be/
er distributør av:
B:113 Delaporte, Y.: Le vêtement Iapon
B:133 Junillon, I.: Edvard Munch

Práha Press
P.O. Box 500, 111 21 Praha 1
Tel.:/Fax: +420 602 33 56 96
info@prahapress.cz
er distributør av:
B:101 Vanis, J. et al.: Recalling Tibet

St. Olav forlag
Akersveien 5, N-0177 Oslo, 00 47 239500/37, forlag@katolsk.no
er distributør av:
B:149 Norseth ed.: Messuskýringar
B:172 Laugerud: Reformasjon uten folk
B:192 Grøgaard m.fl.: Våre forfedres kirke

Stjørdal historielag
Torgvegen 10B
7506 Stjørdal
B:159 Stige/Pettersson: Værnes kirke – en kulturskatt i stein og tre

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
Vordere Zollamtsstrasse 3, A-1030 Wien, +43 1 51581 3240,
bestellung.verlag@oeaw.ac.at
er distributør av:
B:131 Thordarson, F.: Ossetic Grammatical Studies